การแฮ็ก Wifi – แคร็ก WPA2 Handshake ด้วย Bettercap – Kali Linux 2021

Picture of Written by Rob Parker

Written by Rob Parker

Rob เป็นแฮ็กเกอร์ที่มีจริยธรรมที่ผ่านการรับรอง (CEH v11) จาก EC-Council และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล EIPA ที่ผ่านการรับรองซึ่งเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและการแฮ็ก อย่างมีจริยธรรม เขาเคยทำงานในส่วนต่างๆ รอบโลกในบทบาทด้านความปลอดภัยต่างๆ และใส่ใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในการแฮ็กข้อมูลอย่างมีจริยธรรม

โพสต์การแฮ็กอย่างมีจริยธรรมของ Steam Labs ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ แนะนำ และสาธิตเครื่องมือแฮ็กเพื่อการทดสอบการเจาะระบบเท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ที่ใช้ทักษะเหล่านี้ในการโจมตีที่ผิดกฎหมายหรือมุ่งร้าย

In this tutorial I am going to introduce you to a budget wireless adapt and demonstrate how to set it up, then talk to you about one of my favourite wireless hacking tools, Bettercap.

According to its official repository here, bettercap is a powerful, easily extensible and portable framework that aims to offer to security researchers and reverse engineers an easy to useall-in-one solution with all the features they might possibly need for performing reconnaissance and attacking WiFi networks, Bluetooth Low Energy devices, wireless HID devices and Ethernet networks. In this tutorial, I will demo the basics of getting started with Bettercap.

How can you install the Atheros AR9271 wireless adapter?

In order to get this installed and up and running, enter the below commands onto a Kali terminal window.

How can you check if the adapter has been installed and if its recognised?

iwconfig will allow you to see if Kali has recognised as well as some core technical details about the wireless adapter.

How can you put the adapter into monitor mode?

In order to put it into monitor mode, we will use airmon-ng along with the adapter interface name and start, if you want to put it back into managed mode, change it from start to stop

To install Bettercap, it is really easy, use the below command, then you should be good to go.

Monitor mode is a promiscuous mode for your IEEE802.11x receiver (aka Wi-Fi adapter or Wi-Fi NIC) and lets you capture signals from not only your access point but others as well. To put your Wi-Fi adapter in promiscuous mode for bettercap, use the below command.

To start discovering Access Points around you:

As you can see we are now able to see a majority of the manufacturers of access points around me. Now, what if I want to see the access points in descending order of the clients connected to it. As we already know that deauth attacks work on APs with clients to capture a handshake and hence, having more clients catalyses the capture process.

It is operating on channel 6 and we’d first put our adapter to listen on channel 6.

By setting sniff.verbose to true, every captured and parsed packet will be sent to the events.stream for displaying.

Next, the net.sniff.filter ether proto 0*888e sets the sniffer to capture EAPOL frames. 0*888e is the standard code for EAPOL (IEEE 802.11X frames).

Output file is set to wifi.pcap

net.sniff on turns the bettercap sniffer on

wifi.deauth starts sending deauth packets to the specified MAC ID (BSSID) of the access point

events.stream on turns the logging on and now bettercap will run in verbose mode.

As you can see, the client has reauthenticated after being deauthenticated by bettercap and a handshake has been captured

Now, we’ll use aircrack-ng to crack hashes captured in this handshake file. We’ve already written an article on aircrack-ng for your reference here.

First, create a password list and store the passwords you think the router or AP might use, if you are not sure, maybe use a leaked password list.

Then, use aircrack-ng to try to crack the password.

Remember to select the network if you get this prompt

Then, that’s it, if the password matches the handshake, you will be in. And just like that, we have cracked the Wi-Fi passphrase of Teddy2.

คุณอาจชอบ

ปลดปล่อยพลังแห่งกลยุทธ์: ครองการแข่งขัน VEX ด้วยกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์

บทความนี้สำรวจวิธีใช้กลยุทธ์เพื่อให้เป็นเลิศในการแข่งขัน VEX โดยเน้นความสำคัญของการวิเคราะห์เกม การทำความเข้าใจคู่ต่อสู้ และการวางแผนกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีมและการเตรียมพร้อมที่มีประสิทธิภาพยังเน้นเพื่อความสำเร็จอีกด้วย

Read More »

Rising Tech Hub สำรวจการปฏิวัติหุ่นยนต์ในประเทศไทย

ประเทศไทยกำลังกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีที่เน้นด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยเน้นด้านการศึกษาและการวิจัยเป็นอย่างมาก ผู้เล่นหลักเช่น Universal Robots และ ABB Robotics กำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมในประเทศ

Read More »

พรมแดนแห่งอนาคต: ภายในห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์แห่งอนาคต

ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์แห่งอนาคตเป็นพรมแดนแห่งอนาคตที่ AI และหุ่นยนต์มาบรรจบกัน เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของเทคโนโลยี สำรวจว่าความก้าวหน้าเหล่านี้กำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมและยกระดับชีวิตมนุษย์อย่างไร โดยปูทางไปสู่อนาคตแห่งความเป็นจริงที่กลายเป็นไซไฟ

Read More »

ปลดปล่อยพลังแห่งกลยุทธ์: ครองการแข่งขัน VEX ด้วยกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์

บทความนี้สำรวจวิธีใช้กลยุทธ์เพื่อให้เป็นเลิศในการแข่งขัน VEX โดยเน้นความสำคัญของการวิเคราะห์เกม การทำความเข้าใจคู่ต่อสู้ และการวางแผนกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีมและการเตรียมพร้อมที่มีประสิทธิภาพยังเน้นเพื่อความสำเร็จอีกด้วย

Read More »

Rising Tech Hub สำรวจการปฏิวัติหุ่นยนต์ในประเทศไทย

ประเทศไทยกำลังกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีที่เน้นด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยเน้นด้านการศึกษาและการวิจัยเป็นอย่างมาก ผู้เล่นหลักเช่น Universal Robots และ ABB Robotics กำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมในประเทศ

Read More »

พรมแดนแห่งอนาคต: ภายในห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์แห่งอนาคต

ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์แห่งอนาคตเป็นพรมแดนแห่งอนาคตที่ AI และหุ่นยนต์มาบรรจบกัน เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของเทคโนโลยี สำรวจว่าความก้าวหน้าเหล่านี้กำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมและยกระดับชีวิตมนุษย์อย่างไร โดยปูทางไปสู่อนาคตแห่งความเป็นจริงที่กลายเป็นไซไฟ

Read More »