การขุด Crypto บนคลัสเตอร์ Raspberry Pi 4 – สกุลเงิน Monero Crypto – [บทช่วยสอน]

Picture of Written by Rob Parker

Written by Rob Parker

Rob เป็นแฮ็กเกอร์ที่มีจริยธรรมที่ผ่านการรับรอง (CEH v11) จาก EC-Council และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล EIPA ที่ผ่านการรับรองซึ่งเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและการแฮ็ก อย่างมีจริยธรรม เขาเคยทำงานในส่วนต่างๆ รอบโลกในบทบาทด้านความปลอดภัยต่างๆ และใส่ใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในการแฮ็กข้อมูลอย่างมีจริยธรรม

โพสต์การแฮ็กอย่างมีจริยธรรมของ Steam Labs ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ แนะนำ และสาธิตเครื่องมือแฮ็กเพื่อการทดสอบการเจาะระบบเท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ที่ใช้ทักษะเหล่านี้ในการโจมตีที่ผิดกฎหมายหรือมุ่งร้าย

Now that Bitcoin is becoming very hard to mine, Monero is the new Bitcoin. In this tutorial you’ll learn how to mine Monero on Raspberry Pi. In this tutorial I am going to introduce viewers to the Monero crypto mining setup on the Raspberry Pi 4 cluster. I will walk you through the setup which includes1 – How to do a headless setup on a Raspberry Pi 4 using Raspi OS Lite2 – How to SSH into the headless Raspberry Pi OS using terminal and command line3 – How to mine the Monero crypto currently on multiple Pi’s, this concept can be used to mine other crypto currencies on the Raspberry Pi 4 that are maybe more profitable4 – How to setup the Monero Gui wallet to track your earnings5 – How to view hashes that the raspberry pi workers nodes are solving and view all jobs it has assisted with on the Monero network.

Install Raspberry Pi OS

If you already have Raspberry Pi OS on your Raspberry Pi, you can move to the next paragraph.

If not, download Raspberry Pi OS Lite from this link and follow the video to setup a headless image.
Once you have Raspberry Pi OS installed, the Internet configured and SSH enabled, you can move to the miner installation.

Install the Monero miner

Follow these steps to install it on your Raspberry Pi:

  • I recommend connecting to the Raspberry Pi via SSH.
    So you can just copy/paste commands from this page.
  • Update your system:
				
					sudo apt update
				
			
  • Upgrade your system:
				
					sudo apt update
				
			
  • Install relevant dependencies
				
					sudo apt install git build-essential cmake libuv1-dev libssl-dev libhwloc-dev -y
				
			
  • Setup xmrig, this is how we will mine the Monero Crypto currency, then follow the below commands
				
					git clone https://github.com/xmrig/xmrig.git
make
cd xmrig
mkdir buildbase
cd buildbase
cmake ..
make
				
			
  • Now, we will need to link the Pi to Moneroocean and use the wallet ID as well as the Raspberry Pi name identifier, if you have a cluster.
				
					./xmrig -o gulf.moneroocean.stream:10128 -u 43f2Shkgw7Q9wpCdLEXDqR8jPFpakdi7UG6KitgNLPzgjW5s5ZVR3geT7bCZnfqBVW8voJ5Pmj5hzNDdwRz1STDhPqNgjJt -p RPi4A
				
			

If you got to this stage, I am hoping the above instructions helped. Stay tuned for more on Monero crypto mining in the coming weeks.

Useful links

Monero Gui Wallet Download | https://www.getmonero.org/downloads/

Raspberry Pi article on mining | https://raspberrytips.com/mine-monero-raspberry-pi/Raspberry Pi Lite 

OS 64 bit | https://downloads.raspberrypi.org/raspios_lite_arm64/images/raspios_lite_arm64-2021-11-08/

Geek Pi Cluster Case | https://www.amazon.com/GeeekPi-Raspberry-Cluster-Stackable-4-Layers/dp/B083FDHPBH

คุณอาจชอบ

ปลดปล่อยพลังแห่งกลยุทธ์: ครองการแข่งขัน VEX ด้วยกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์

บทความนี้สำรวจวิธีใช้กลยุทธ์เพื่อให้เป็นเลิศในการแข่งขัน VEX โดยเน้นความสำคัญของการวิเคราะห์เกม การทำความเข้าใจคู่ต่อสู้ และการวางแผนกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีมและการเตรียมพร้อมที่มีประสิทธิภาพยังเน้นเพื่อความสำเร็จอีกด้วย

Read More »

Rising Tech Hub สำรวจการปฏิวัติหุ่นยนต์ในประเทศไทย

ประเทศไทยกำลังกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีที่เน้นด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยเน้นด้านการศึกษาและการวิจัยเป็นอย่างมาก ผู้เล่นหลักเช่น Universal Robots และ ABB Robotics กำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมในประเทศ

Read More »

พรมแดนแห่งอนาคต: ภายในห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์แห่งอนาคต

ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์แห่งอนาคตเป็นพรมแดนแห่งอนาคตที่ AI และหุ่นยนต์มาบรรจบกัน เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของเทคโนโลยี สำรวจว่าความก้าวหน้าเหล่านี้กำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมและยกระดับชีวิตมนุษย์อย่างไร โดยปูทางไปสู่อนาคตแห่งความเป็นจริงที่กลายเป็นไซไฟ

Read More »

ปลดปล่อยพลังแห่งกลยุทธ์: ครองการแข่งขัน VEX ด้วยกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์

บทความนี้สำรวจวิธีใช้กลยุทธ์เพื่อให้เป็นเลิศในการแข่งขัน VEX โดยเน้นความสำคัญของการวิเคราะห์เกม การทำความเข้าใจคู่ต่อสู้ และการวางแผนกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีมและการเตรียมพร้อมที่มีประสิทธิภาพยังเน้นเพื่อความสำเร็จอีกด้วย

Read More »

Rising Tech Hub สำรวจการปฏิวัติหุ่นยนต์ในประเทศไทย

ประเทศไทยกำลังกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีที่เน้นด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยเน้นด้านการศึกษาและการวิจัยเป็นอย่างมาก ผู้เล่นหลักเช่น Universal Robots และ ABB Robotics กำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมในประเทศ

Read More »

พรมแดนแห่งอนาคต: ภายในห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์แห่งอนาคต

ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์แห่งอนาคตเป็นพรมแดนแห่งอนาคตที่ AI และหุ่นยนต์มาบรรจบกัน เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของเทคโนโลยี สำรวจว่าความก้าวหน้าเหล่านี้กำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมและยกระดับชีวิตมนุษย์อย่างไร โดยปูทางไปสู่อนาคตแห่งความเป็นจริงที่กลายเป็นไซไฟ

Read More »