บทความแนะนำการแฮ็กอย่างมีจริยธรรม

โพสต์การแฮ็กอย่างมีจริยธรรมของ Steam Labs ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ แนะนำและสาธิตเครื่องมือแฮ็กเพื่อการทดสอบการเจาะระบบเท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ที่ใช้ทักษะเหล่านี้ในการโจมตีที่ผิดกฎหมายหรือมุ่งร้าย

ปลดล็อกพลังของการศึกษา VEX ในประเทศไทย: แนวทางการเรียนรู้แห่งอนาคต

VEX Education ในประเทศไทย ปฏิวัติการศึกษาด้วยวิธีลงมือปฏิบัติจริง ผสมผสานหุ่นยนต์และการเขียนโค้ดเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับยุคดิจิทัล โดยส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกัน เสริมศักยภาพนักศึกษาสำหรับอาชีพในอนาคตในสาขา STEM

Read More »

เจาะลึกระบบหุ่นยนต์ VEX V5 ที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้น

VEX V5 Robotics System เป็นแพลตฟอร์มที่ปฏิวัติวงการ เพิ่มศักยภาพให้กับวิศวกรในอนาคตด้วยส่วนประกอบที่ล้ำสมัยและคุณสมบัติการเขียนโปรแกรมขั้นสูง การออกแบบแบบโมดูลาร์และตัวเลือกเซ็นเซอร์ที่หลากหลายทำให้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ โดยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านวิทยาการหุ่นยนต์

Read More »