มีอะไรพิเศษสำหรับการเรียนออนไลน์ที่สตีมแล็ป

เมื่อการเรียนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปทั้งโลก โรงเรียนของเราจึงได้พัฒนาโปรแกรม ที่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ออนไลน์ VEX IQ และ VEX V5 การสอนหุ่นยนต์เราทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตั้งแต่การใช้ remote access เพื่อเข้าถึงระบบหุ่นยนต์ของจริงที่สตูดิโอของเรา

การเรียนหุ่นยนต์ออนไลน์กับเรามุ่งเน้นเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในด้าน STEAM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์) เราใช้เทคโนโลยีและภาษาโปรแกรมที่หลากหลายที่ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะใน 5 วิชาดังกล่าว

ระดับการเรียนมีกี่ระดับ

เรามี 9 ระดับ ตั้งแต่โปรแกรมพื้นฐานโดยใช้ VEXcode blocks จนถึงการเขียนโปรแกรมระดับสูงที่ใช้ระบบการตั้งค่าโปรแกรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันหรือบุตรหลานไม่มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม

เราสามารถสอนนักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมได้ ด้วยความพิเศษของโปรแกรมของเราคือโปรแกรมที่สร้างใว้ให้เหมาะกับนักเรียนที่มีทักษะหลากหลาย ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมของเราได้

ฉันหรือบุตรหลาน ต้องใช้อุปกรณ์ใดในชั้นเรียนวิทยาการหุ่นยนต์ออนไลน์​

ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Windows หรือ Apple ที่ติดตั้ง Google Chrome และขอแนะนำอย่างยิ่งให้นักเรียนมีบัญชี Gmail ด้วย

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันหรือบุตรหลานไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง

โปรแกรมของเราได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยครูผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการสอนใน 3 ทวีปที่แตกต่างกันและคุ้นเคยกับการทำงานร่วมกับผู้เรียนที่มีทักษะทางภาษาที่หลากหลาย บทเรียนทั้งหมดได้รับการปรับให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน

โปรแกรมออนไลน์

โปรแกรมหุ่นยนต์ VEX

ระดับ 1
 • ระดับ 1 สอนอะไรบ้าง?
 • หลักสูตรระดับ 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียนโดยใช้บล็อก VEXcode โดยใช้ VEX VR ออนไลน์
 • ตลอดหลักสูตรระดับ 1 นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะต่อไปนี้:
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่หยิบวัตถุไปจนถึงการนำทางอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์
 • ระบุวิธีการ de-bug ปัญหาในบล็อก VEXcode
 • ใช้ตัวแปรและค่าคงที่ในการเขียนโปรแกรมและเข้าใจประโยชน์ของการใช้สิ่งเหล่านี้
 • ทำความเข้าใจวิธีใช้โครงสร้างลูปต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ

โปรแกรมหุ่นยนต์ VEX

ระดับ 2
 • ระดับ 2 สอนอะไรบ้าง?
 • หลักสูตรระดับ 2 ยังคงพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียนโดยใช้บล็อก VEXcode และมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเชื่อมต่อกับร่างกายในสตูดิโอของเราจากระยะไกล
 • ตลอดหลักสูตรระดับ 2 นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะต่อไปนี้:
 • พัฒนาโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ LOOPS, ITERATION และ FUNCTIONS
 • เขียนโปรแกรมอิสระในบล็อก VEXcode อย่างอิสระ
 • เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางอินเทอร์เน็ตจากระยะไกลโดยใช้ Secure Shell
 • เรียนรู้วิธีรันโค้ดบนหุ่นยนต์จริงในสตูดิโอของเรา และใช้กล้องระยะไกลเพื่อดูผลลัพธ์ของรหัสโปรแกรมที่รันบนหุ่นยนต์จริง

โปรแกรมหุ่นยนต์ VEX

ระดับ 3
 • ระดับ 3 สอนอะไรบ้าง?
 • หลักสูตรระดับ 3 ยังคงพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียนที่พัฒนาขึ้นในระดับ 1 และ 2 และมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำนักเรียนให้รู้จักหุ่นยนต์ VEX IQ ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
 • เมื่อจบระดับ 3 เราคาดหวังให้นักเรียนสามารถแสดงทักษะต่อไปนี้:
 • สามารถเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ VARIABLES และ CONSTANTS
 • แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงสร้างลูปต่างๆ และเขียน de-bug โปรแกรมอย่างอิสระ
 • สาธิตวิธีการรักษาความปลอดภัย Shellใน PC ระยะไกลและรันโค้ดโปรแกรมบนหุ่นยนต์ในสตูดิโอได้
 • สามารถสร้างโปรแกรมมัลติเซนเซอร์ได้

โปรแกรมหุ่นยนต์ VEX

ระดับ 4
 • ระดับ 4 สอนอะไรบ้าง?
 • หลักสูตรระดับ 4 เป็นการแนะนำการเขียนโปรแกรมใน Python โดยใช้แพลตฟอร์ม VEXcode VR นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีใช้หุ่นยนต์ระดับพื้นฐานโดยใช้ทักษะที่สอนใน VEXcode Blocks และใช้ทักษะการคำนวณและการแก้ปัญหาที่สอนก่อนหน้านี้
 • ตลอดหลักสูตรระดับ 4 นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะต่อไปนี้:
 • ระบุวิธีใช้โครงสร้างลูป WHILE และ FOR และระบุวิธีพัฒนาลูปที่ซ้อนกัน
 • เขียนโปรแกรมในภาษา Python ที่อนุญาตให้หุ่นยนต์นำทางในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงโดยใช้เซ็นเซอร์หลายตัว
 • การพัฒนาทักษะการ de-bugใน Python
 • เรียนรู้วิธีใช้ฟังก์ชันและขั้นตอนใน Python

โปรแกรมหุ่นยนต์ VEX

ระดับ 5
 • ระดับ 5 สอนอะไรบ้าง?
 • หลักสูตรระดับ 5 ยังคงพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียนโดยใช้ Python และมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ V5 ในสตูดิโอของเราจากระยะไกล นักเรียนจะทำงานกับ V5 Clawbot พื้นฐานเนื่องจากชุด IQ ไม่รองรับ Python
 • ตลอดหลักสูตรระดับ 5 นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะต่อไปนี้:
 • ระบุวิธีการใช้คำสั่ง BREAK อย่างถูกต้องและดำเนินการเขียนโครงสร้างลูปที่ซ้อนกันต่อไปโดยได้รับการสนับสนุนจากครู
 • เขียนโปรแกรมอิสระใน Python และรันโปรแกรมเหล่านี้บน Clawbot จากระยะไกลอย่างอิสระ
 • แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างตัวแปรท้องถิ่นและตัวแปรระดับโลก และเรียนรู้วิธีใช้โครงสร้างข้อมูล 1D และ 2D

โปรแกรมหุ่นยนต์ VEX

ระดับ 6
 • ระดับ 6 สอนอะไรบ้าง?
 • หลักสูตรระดับ 6 ยังคงพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่องในระดับ 4 และ 5
 • เมื่อจบระดับ 6 เราคาดหวังให้นักเรียนสามารถแสดงทักษะต่อไปนี้:
 • ทำงานอย่างอิสระในโปรเจ็กต์เพื่อแก้ปัญหาการคำนวณโดยใช้ครูเพื่อรับการสนับสนุนเมื่อจำเป็นเท่านั้น
 • เรียนรู้วิธีตั้งค่าวิชันเซนเซอร์บนหุ่นยนต์ V5 เพื่อติดตามวัตถุแบบเรียลไทม์
 • เขียนโปรแกรมใน Python เพื่อแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงในวิทยาการหุ่นยนต์
 • พัฒนาโปรแกรมอิสระเพื่อรวบรวมลูกบอลและวางไว้ภายในเป้าหมายภายในกรอบเวลาที่กำหนด

โปรแกรมหุ่นยนต์ VEX

ระดับ 7
 • ระดับ 7 สอนอะไรบ้าง?
 • หลักสูตรระดับ 7 เป็นการแนะนำการเขียนโปรแกรมใน VEXcode Text (C++) โดยใช้ซอฟต์แวร์ VEX Robotics V5 Pro นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีใช้ V5 clawbot กับ C++ และระบุความแตกต่างทั่วไประหว่างสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ใน Python ในระดับ 4-6 และเรียนรู้วิธีเขียนโดยใช้ภาษาระดับสูงอื่นๆ
 • ตลอดหลักสูตรระดับ 7 นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะต่อไปนี้:
 • ทำงานเฉพาะในซอฟต์แวร์ VEXcode V5 Pro จากระยะไกลและใช้กล้อง IP เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของหุ่นยนต์
 • ระบุวิธีการทำงานของโครงสร้างลูปใน C ++ และความแตกต่างทั่วไประหว่างโครงสร้างลูปใน Python
 • เขียนคำสั่งการเลือกและการวนซ้ำซ้อน และระบุการใช้ตารางการติดตาม
 • พัฒนาโปรแกรมในภาษา C++ เพื่อเข้ากับองค์ประกอบการแข่งขัน
 • เรียนรู้วิธีใช้ฟังก์ชันและขั้นตอนต่างๆ ใน C++ เพื่อจัดกลุ่มส่วนต่างๆ ของโค้ดที่จะนำมาใช้ใหม่

โปรแกรมหุ่นยนต์ VEX

ระดับ 8
 • ระดับ 8 สอนอะไรบ้าง?
 • หลักสูตรระดับ 8 ยังคงพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียนโดยใช้ C ++ และมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนแข่งขันด้วยตนเองในครึ่งสนามของ V5 นักเรียนจะได้ใช้หุ่นยนต์ที่สร้างไว้ก่อนแล้ว ซึ่งออกแบบโดย Steam Labs ที่ใช้ Superkit ของ VEX V5
 • ตลอดหลักสูตรระดับ 8 นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะต่อไปนี้:
 • เรียนรู้วิธีการใช้ซอฟต์แวร์ CAD ระดับมืออาชีพ (Snapcad) เพื่อออกแบบหุ่นยนต์
 • ระบุวิธีที่หุ่นยนต์สามารถออกแบบใหม่เพื่อเลือกองค์ประกอบการแข่งขันที่แตกต่างกันและออกแบบคุณสมบัติของหุ่นยนต์ใหม่โดยใช้ Snapcad
 • เขียนโปรแกรมอิสระอย่างอิสระใน C++
 • เรียนรู้วิธี de-bug โปรแกรมในภาษา C++ และสาธิตวิธีใช้เงื่อนไขการทดสอบขั้นสุด และผิดปกติ เมื่อทำการทดสอบกับเซ็นเซอร์และมอเตอร์ของหุ่นยนต์

โปรแกรมหุ่นยนต์ VEX

ระดับ 9
 • ระดับ 9 สอนอะไร?
 • หลักสูตรระดับ 9 ยังคงพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่องในระดับ 7 และ 8
 • เมื่อจบระดับ 9 เราคาดหวังให้นักเรียนสามารถแสดงทักษะต่อไปนี้:
 • ทำงานได้ด้วยตัวเองในโปรเจ็กต์เพื่อแก้ปัญหาการคำนวณโดยใช้ครูเพื่อรับการสนับสนุนเมื่อจำเป็นเท่านั้น
 • เรียนรู้วิธีตั้งค่า vision sensor บนหุ่นยนต์ V5 เพื่อติดตามวัตถุแบบเรียลไทม์โดยใช้ C++ โดยใช้โปรแกรม Python และ Blocks เพื่อแจ้ง
 • ระบุวิธีปรับแต่ง vision sensorอย่างละเอียดเพื่อตรวจจับวัตถุหลายชิ้นบนสนามได้อย่างน่าเชื่อถือ
 • พัฒนาต้นแบบการทำงานใน Snapcad
 • เขียนโปรแกรมในภาษา C++ เพื่อแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยวิทยาการหุ่นยนต์