ติวเตอร์ส่วนตัว Computer Science

เรียนพิเศษตัวต่อตัว Computer Science

เรามีครูสอนตัวต่อตัว (UK qualified teachers) สำหรับวิชา Computer Science ในหลายระดับ นักเรียนสามารเรียนออนไลน์ หรือการเรียนแบบตัวต่อตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ราคาต่อไปนี้เป็นราคาสำหรับชั้นเรียนออนไลน์ โดยจะมีการคิดค่าธรรมเนียมการเดินทางสำหรับการเรียนแบบตัวต่อตัวในกรุงเทพมหานคร

0
จำนวนนักเรียนที่เราได้ช่วยเหลือ

Cambridge IGCSE และวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับ A level

Steam Labs เสนอการสอนออนไลน์สำหรับ IGCSE Computer Science (0478) และ A Level Computer Science (9608) และ (9618) ผู้สอนของเรายังสามารถสอนพิเศษในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร

ผู้สอนของเราสามารถเขียนโปรแกรมระดับสูงใน Python, Java และ V.B NET และยังสามารถอธิบายหัวข้อที่ซับซ้อนจาก Boolean Algebra และ Networks ได้อีกด้วย

Steam Labs มีการเตรียมสอบแบบเข้มข้นและการสอนแบบรายชั่วโมง โปรดติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาการคอมพิวเตอร์ IB

Steam Labs เสนอการสอนออนไลน์สำหรับ IB Computer Science (มี SL/HL) ผู้สอนของเราสามารถเสนอการสอนแบบส่วนตัวหรือแบบกลุ่มสำหรับฐานข้อมูล การสร้างแบบจำลองและการจำลอง วิทยาการเว็บ และการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

0
จำนวนนักเรียนที่เราได้ช่วยเหลือ
0
จำนวนนักเรียนที่เราได้ช่วยเหลือ

การเขียนโปรแกรมใน Python, Java และ C++

Steam Labs เสนอหลักสูตรในภาษา Python, Java และ C++ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูงโดยใช้รูปแบบการและเครื่องมือออนไลน์ที่หลากหลาย เมื่อสิ้นสุดหลักสูตรของเรา คุณจะสามารถ:

  • เข้าใจคำศัพท์การเขียนโปรแกรมที่สำคัญและเขียนโปรแกรมพื้นฐานโดยใช้ตัวแปร ค่าคงที่ การวนซ้ำ และการเลือก
  • เขียนโค้ดโปรแกรมที่ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อจัดระเบียบข้อมูลจำนวนมาก
  • ประเมินโค้ดของคุณเองอย่างมีวิจารณญาณและพัฒนาทักษะการสื่อสารทางเทคนิคที่จะช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม