+66811337407 info@steamlabs.co.th

สอนหุ่นยนต์​ VEX ที่บ้าน

โปรแกรมสอนที่บ้านของเราทั้งหุ่นยนต์ระดับ VEX IQ และ VEX EDR โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในด้านเทคโนโลยีและ Computer Science โปรแกรมเหล่านี้ให้นักเรียนได้ลงมือทำเองเพื่อพัฒนาการดีไซร์สร้างหุ่นยนต์ และเตรียมตัวในระดับการแข่งขันในประเทศ โดยโปรแกรมนี้สำหรับรักเรียนอายุ 7-18 ปี

ระดับอายุที่เรียน VEX IQ และ VEX EDR

VEX IQ มุ่งเน้นสำหรับนักเรียนอายุ 7-14 ปี และ VEX EDR สำหรับนักเรียนอายุ 14-18 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • 7-10 ปี – VEX IQ – นักเรียนใช้ VEX IQ Block สำหรับการโปรแกรม
  • 10-14 ปี – VEX IQ – นักเรียน VEX text based สำหรับการโปรแกรม
  • 14-18 ปี – VEX EDR – นักเรียนประยุกต์ใช้ทั้ง VEXcode Block และ texted based ในการโปรแกรมขึ้นอยู๋กับความสามารถของนักเรียนแต่ละคน

โปรแกรมเรียนหุ่นยนต์เรียนที่บ้านราคาเท่าไหร่

VEX IQ ราคา 46,000 บาทสำหรับ 10 ครั้ง โปรแกรมนี้สามารถแชร์ได้ถึงนักเรียน 2 คน โดยใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

VEX EDR ราคา 56,000 บาทสำหรับ 10 ครั้ง โปรแกรมนี้สามารถแชร์ได้ถึงนักเรียน 2 คน โดยใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

VEX IQ และ VEX EDR แตกต่างกันอย่างไร

VEX IQ สำหรับนักเรียนอายุ 7-14 ปี โดย VEX EDR สำหรับนักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไปจนถึงระดับนักศึกษาระดับมหาลัย โดยทั้งสองระดับนี้ใช้ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และ computer science ในการเรียนรู้

ติดต่อเรา

สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ 10400

ส่งข้อความหาเรา